Svenska Polismäns Minnesportal
TILL SPMP.SE

Svenska Polismäns Minnesportal är en ideell portal som är hängiven åt att hedra de män och kvinnor som har dött i tjänsten i Sveriges poliskår. Närmare hundra polismän har förlorat sina liv i tjänsteutövning som poliser sedan år 1900. Svenska Polismäns Minnessidor vårdar minnet av dessa fallna poliser genom att berätta deras historier. Den här siten skapades för att hedra minnet av de som dog medan de tjänade folket i Sverige.

Niklas , Admin 

WELCOME TO SPMP.SE

The Swedish Policemen's Memorial Page (SPMP) is a non-profit website dedicated to honoring the men and women who have fallen in service with the Swedish police force. Almost one hundred police officers have lost their lives in the line of duty since 1900. The Swedish Policemen's Memorial Page preserves the memory of these fallen policemen within these pages by telling you their stories. This site were created to honor those who died while serving the people of Sweden.

Niklas , Admin

Last Updated on Thursday, 06 April 2017 08:30