Statistik


Ibland kan gränsdragningen mellan ett dödsfall relaterat till våld och ett relaterat till olyckshändelse vara mycket svår att göra. Som exempel kan nämnas när polismän trängs av vägen i sina polisfordon och förolyckas (se Hans Börje Ringh alt Lars Gunnar Magnusson). SPMP har dock valt att placera dessa polismän under kategorin olycksfall snarare än våld.

Om man tittar på statistiken så ser man att majoriteten av alla Svenska polismän som dödats i tjänsten har dött genom olyckor och då främst i trafiken. Näst vanligaste anledning är att polismannen dödats genom användade av skjutvapen.

Polismän dödade genom våld:

Med skjutvapen: 24

Med kniv: 4

Genom misshandel (slag, sparkar, tillhyggen): 4


Totalt antal dödade genom våld: 32


Typ av ingripande:

Stöld, rån, förmögenhetsbrott: 13

Mot personer som misstänks vara psykiskt sjuka: 10

Vid fylleri och bråk: 7

Utan föregående ingripande (bakhåll): 2


Polismän dödade genom olycka:

Trafikolyckor: 57

Flygolyckor: 3

Drunkningsolyckor: 2

Sprängningsolycka: 1

Polishästolycka: 1

Vådaskott: 1

Elektricitet: 1Totalt antal dödade genom olycka: 67

Av dem antal kvinnor: 2

Summa antal dödade polismän i Sverige år 1900-2017: 99


Statistics


Drawing the line between an accident and an act of violence is everything but easy in certain cases. For example there are situations were policemen were forced of the road during pursuits and was killed (see Hans Börje Ringh and Lars Gunnar Larsson). SPMP has after som consideration chosen to include these policemen under the accident statistics.


Policemen killed by violence :

By firearms: 24

By knife: 4

By assault (fists, kick and non knife weapons): 4


Total number of Policemen killed through violence: 32


By type of case:

Theft, robbery and alike: 13

Acting against people considered mentally deranged: 10

Acting against drunkeness and fights: 7

Attacks without previous action from the police (Ambush): 2


Policemen killed through accidents:

Traffic accidents: 56

Flying related accidents: 3

Drowning: 2

Explosives: 1

Police horse related accidents: 1

Accidental shots: 1

Electrocution: 1


Total number of policemen killed through accident: 67

Of those number of female officers: 2


Sum of the total number of policemen killed in Sweden years 1900-2017: 99

Last Updated on Monday, 24 July 2017 10:18