Kriterier

 Svenska polismäns minnesportal har ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man skall tas med på hemsidan. Vid tveksamma fall avgör webmaster huruvida polismannen i fråga skall tas med som fallen i tjänsten. För att kvalificera sig som fallen i tjänst måste följande kriterier vara uppfyllda:

Måste vara Svensk polisman:

...och

Måste vara tagen av daga genom våld under tjänsteutövning.

...eller

Har avlidit till följd av en olyckshändelse under tjänsteutövning.

...eller

Har blivit tagen av daga som hämnd på grund av ett ingripande eller för att han eller hon är polis. Brottet behöver således inte ske i under tjänstetid för att kvalificera sig.

(Framkommer uppgifter senare som gör gällande att polismannen inte uppfyller kriterierna kommer han eller hon tas bort igen)

Polismännen är listade i kronologisk ordning från år 1900.


Criteria

 Swedish Policemen's Memorial Page have a few critierias that has to be met in order to be included on this site. In inconclusive cases the webmaster will decide wether the policeman should be included as killed in the line of duty or not. In order to qualify as killed in the line of duty the following criteria has to be met:

Must be a Swedish policeman.

...and

Be slain in the the line of duty.

...or

Die due to an accident while in the line of duty.

...or

Be slain because he or she is a policeman or be slain in revenge because of something performed while in the line of duty. The crime doesn't necesserily have to be performed while on service.

(If there at a later time is found a policeman does not meet the criteria any longer the policemans page will be removed)

The policemen are listed in chronological order starting with the year 1900.

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 22 April 2008 19:54