1921 - 10 - 28 - Axel Emil Stenborg
Ålder:
41
Kön: Man

Händelse: Poliskonstapel Axel Emil Stenborg sköts till döds i tjänsten den 28/10 1921 i Tranås. En berusad man som blivit nekad servering på café Svea i Tranås, började uppträda hotfullt mot serveringspersonalen. Polis tillkallades och när polisman Stenborg kom in i cafélokalen drog mannen fram en pistol och sköt flera skott mot polismannen, varav ett träffade i halsen. Stenborg avled av skadorna. Gärningsmannen greps den 1/11 1921 i en stuga i Järsnäs.

Gärningsman: Gripen, Man, 21 år, Dömdes till livstids straffarbete.

Anmärkningar: Innan gärningsmannen springande avlägsnade sig från caféet, sköt han ett skott som träffade caféinnehavaren Maria Johansson. Hon avled några dagar senare av skottskadan.


1921 - 10 - 28 - Axel Emil Stenborg


Age:
41
Sex: Man

Incident: Police constable Axel Emil Stenborg was shot to death in the line of duty the 28th of October 1921 in Tranås Sweden. An intoxicated man who has been denied service at cafe Svea in Tranås started to threat the personnel. Police was called to the scene and when policeman Stenborg entered the cafe the man presented a gun and fired several shots against the policeman, out of which one struck his neck. Stenborg died from the injury. The perpetrator was arrested the 1st of November 1921 in a cabin in Järsnäs. 

Perpetrator: Arrested, Man, 21 years, Sentenced to life in labour camp.

Notes: Before the perpetrator left the cafe running, he fired a shot that struck the owner of the cafe Maria Johansson. She succumbed to the gunshot wound a few days later.

Last Updated on Sunday, 06 April 2008 00:34