Tack till...


Lennart Selling
- För att han så generöst lät SPMP använda hans arbete "Fallen på sin post". Utan det hade arbetet med hemsidan blivit mycket svårare kanske till och med omöjligt.

Jörgen Sjöblom - För att han så generöst lät SPMP använda några av hans bilder.

Natasha Walsh - För all hjälp med layout och korrekturläsning av de Engelska sektionerna.

 


Thanks to...

Lennart Selling - For generously letting SPMP use his paper "Fallen på sin post". Without it the work with the homepage would be much harder perhaps even impossible.

Jörgen Sjöblom - For generously letting SPMP use some of his pictures.


Natasha Walsh - For help with the layout and proof reading the English sections.

Last Updated on Sunday, 19 June 2016 09:12