1922 - 07 - 21 - Clas August Björkman
Ålder:
54
Kön: Man

Händelse: Fjärdingsman Clas August Björkman sköts till döds i tjänsten den 21/7 1922 i Flen. En man som vårdades för psykiska besvär hade fått permission från S:t Annas sjukhus i Nyköping för att närvara vid bouppteckningen efter sin mor i Flen. Mannen ägde flera vapen och hade i sin fastighet i Flen den 21/7 1922, hotat en granne med en revolver. Polis larmades och Björkman och t.f. poliskommissarie Marklund kom till platsen.
Från ett fönster ropade mannen åt poliserna att ge sig iväg, annars hotade han att skjuta. När polismännen inte lydde utan stannade kvar, sköt mannen ett hagelskott som träffade Björkman i bröstet. Marklund lyckades släpa iväg Björkman från platsen till en bil som transporterade honom till sjukhus. Björkman var död vid framskomsten till sjukhus. Gärningsmannens fastighet belägrades av polis, brandkår och Flens skyttegille. Mannen gav upp dagen därpå efter det att bl.a. brandkåren sprutat in mängder av vatten i mannens lägenhet.

Gärningsman: Gripen, Man, 55 år

Anmärkningar: Mannen strafffriförklarades och avled 1935 på S:t Sigfrids sjukhus Växjö.


1922 - 07 - 21 - Clas August Björkman


Age:
54
Sex: Man

Incident: Fourthlingsman Clas August Björkman was shot to death in the line of duty the 21st of July 1922 in Flen, Sweden. A man who was recieving psychiatric care had been given leave from the S:t Anna's hopsital in Nyköping to visit his mothers estate inventory in Flen. The man owned several weapons and had in his house in Flen the 21st of July threatened a neighbour with a revolver. Police was called for and Björkman and acting police superintendand Marklund arrived to the scene. The man appeared in a window and shouted for the police to leave or he would shoot. When the policemen didn't comply the man opened fire with a shotgun striking Björkman in the chest. Marklund managed to drag Björkman from the scene to a car that transported him to a hospital. Björkman was dead on arrival. The perpetrators house was besieged by police, fire department and the shooters guild of Flen. The man surrendered the next day because, amongst other things, the fire department had hosed his apartment with large ammounts of water.

Perpetrator: Arrested, Man, 55 years old.

Notes: The man was considered to mentally deranged to be punished for the crime. He passed away 1935 in the S:t Sigfrids hospital in Växjö.
Last Updated on Sunday, 06 April 2008 00:33