Ålder: 52
Kön: Man

Händelse: Överpoliskonstapel Åke Vilhelm Ragnar omkom vid en trafikolycka i Ödenäs inom Alingsås polisdistrikt den 2/10 1954. Vid en kollision mot ett vägräcke trängde räcket in i bilen och skadade Ragnar så svårt att han avled. Han tillhörde Statspolisen i Göteborg.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: