Svenska polismäns minnesportal har ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man skall tas med på hemsidan. Vid tveksamma fall avgör webmaster huruvida polismannen i fråga skall tas med som fallen i tjänsten. För att uppfylla kriterierna måste följande omständigheter vara uppfyllda:

Måste vara Svensk polisman:

...och

Måste vara tagen av daga genom våld under tjänsteutövning.

...eller

Har avlidit till följd av en olyckshändelse under tjänsteutövning.

...eller

Har blivit tagen av daga som hämnd på grund av ett ingripande eller för att han eller hon är polis. Brottet behöver således inte ske i under tjänstetid för att kvalificera sig.

(Framkommer uppgifter senare som gör gällande att polismannen inte uppfyller kriterierna kommer han eller hon tas bort igen)

Polismännen är listade i kronologisk ordning från år 1900.