Ålder: 40
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Holger Casterud omkom vid en motorcykel olycka vid motorcykelskolan i Strängnäs den 23/8 1956. Han förlorade herraväldet över motorcykeln i en skarp kurva under övning.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: