Ålder: 41
Kön: Man

Händelse: Kriminalassistent Emil Sture Torsten Emilsson omkom i vid en trafikolycka i Stockholm den 12/5 1959. Han arbetade vid statspolisen.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: