Ålder: 39
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Karl Åke Christer Thufvesson omkom den 18/6 1980 vid en helikopterolycka i Gantofta söder om Helsingborg. Under trafikövervakning drabbades helikoptern av en serie tekniska fel som till slut ledde huvudrotorn separerade och helikoptern med beteckningen SE-HPF störtade.

Thufvesson genomförde trafikövervakning under förmiddagen i en Augusta Bell Jet Ranger mellan 0700 och 0900 varefter de tog rast för kaffe. Efter kaffet kliver juridikstuderande Ståhl ombord. De tre ombord fortsätter sedan trafikövervakningen fram till 1000 över motorväg E6. Hastighetskontrollen avslutades och helikoptern vände norrut och flög över tätorten Gantofta för att möta upp med en radiobil på marken på en ny mötesplats. Ett vittne beskriver hur helikoptern kommer i planflykt mot samhället på en höjd av ca 150 meter. Vädret var vindstilla och mulet med lätt duggregn. Vittnet hade ofta sett polishelikoptern flyga över Gantofta och såg inget anmärkningsvärt utifrån dennes kunskaper om hur en normal flygning ser ut. Hastigheten bedömdes till ca 100 knop (185 km/h). Plötsligt hör vittnet ett hackande ljud "som när man sätter ett pappersblad i ett cykelhjul". Det hackande ljudet försvinner momentant men återkommer igen några sekunder senare när helikoptern kommer in över Gantofta. Därefter hör vittnet hur helikoptern både ökar och minskar på gaspådraget flera gånger. I samband med detta börjar helikoptern pendla i både tipp och roll led med ca 30 graders bankning. Flygningen fortsätter ca 400 meter medan vittnet upplever att rotorljudet från helikoptern saktar ner och blir allt långsammare. Plötsligt stegrar helikoptern kraftigt och rollar åt sidan samtidigt som en kraftig knall hörs och vittnet ser hur huvudrotorn separerar helt. Både rök och eld observeras från helikoptern i samband med knallen. Helikopterkroppen fortsätter ca 100 meter förbi rotorn innan den slår i marken och tar eld. Samtliga ombord dödas omedelbart. Piloten Thufvesson var mycket erfaren och erkänt skicklig pilot och orsaken till olyckan härleddes av statens haverkomission till ett flertal samverkande tekniska orsaker som ledder till överhettning av nyckelkomponenter i huvudrotorn.

Gärningsman: Olycksfall

Anmärkningar: Ytterligare två personer, bisittare Nils Olof Westlin inlånad från försvaret samt praktikanten tillika juridikstuderanden Lennart Ståhl omkom också i olyckan.

Haverikomissionens utredning kan hittas här: https://www.havkom.se/assets/reports/RL-1980_8-SE-HPF-compressed-1.pdf