Svenska Polismäns Minnesportal (SPMP) var från början (2008) utöver en databas också en minnesportal över de män och kvinnor som har dött i tjänsten som poliser i Sverige men är sedan Januari 2022 enbart en offentlig databas över fallna poliser. 

Databasen är skapad av poliserna Niklas Lindroth och Lennart Selling och var länge den enda kompletta källan i Sverige över dödade poliser sedan år 1900. Svenska polisen har sedan 2019 en egen databas som sammanställdes med hjälp av data från Niklas och Lennarts arbete och man har också infört en minnesdag då man särskilt uppmärksammar och hedrar anställda inom polisen som omkommit i tjänsten. Minnesdagen infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en minneshögtid i Stockholm.

I och med att polismyndigheten tagit beslutet att officiellt hedra fallna poliser och polisanställda bestämdes att göra om SPMP till en ren databas.

Databasen drivs helt ideellt och utan vinstintresse av Niklas Lindroth.

SPMP är inte del av Polismyndigheten i Sverige.

NYHETER 24-05-23

Rättat information på David Omelius och Andreas Rix minnessidor.

Niklas Lindroth, Admin