Statistik

Ibland kan gränsdragningen mellan ett dödsfall relaterat till våld och ett relaterat till olyckshändelse vara mycket svår att göra. Som exempel kan nämnas när polismän trängs av vägen i sina polisfordon och förolyckas (se Hans Börje Ringh alt Lars Gunnar Magnusson). SPMP har dock valt att placera dessa polismän under kategorin olycksfall snarare än våld.

Om man tittar på statistiken så ser man att majoriteten av alla Svenska polismän som dödats i tjänsten har dött genom olyckor och då främst i trafiken. Näst vanligaste anledning är att polismannen dödats genom användade av skjutvapen.

Polismän dödade genom våld:

Med skjutvapen: 24

Med kniv: 4

Genom misshandel (slag, sparkar, tillhyggen): 4


Totalt antal dödade genom våld: 32


Typ av ingripande:

Stöld, rån, förmögenhetsbrott: 13

Mot personer som misstänks vara psykiskt sjuka: 10

Vid fylleri och bråk: 7

Utan föregående ingripande (bakhåll): 2


Polismän dödade genom olycka:

Trafikolyckor: 58

Flygolyckor: 3

Drunkningsolyckor: 2

Sprängningsolycka: 1

Polishästolycka: 1

Vådaskott: 1

Elektricitet: 1

Totalt antal dödade genom olycka: 68

Av dem antal kvinnor: 2

Summa antal dödade polismän i Sverige år 1900-2018: 100