Ålder: 26
Kön: Kvinna

Händelse: Polisassistent Madelene Westlund dödades när hennes radiobil åkte av vägen i Fredrika, Västerbotten, Sverige. Westlund  var inblandad i ett förföljande av ett undflyende fordon när olyckan skedde. Både radiobilen och fordonet som försökte undkomma åkte av vägen och hamnade upp och ned i Viskasjön. Båda poliserna i radiobilen skadades allvarligt när radiobilen slog runt, Westlund så illa att hon avled på plats. Mannen i det undflyende fordonet klarade sig utan allvarligare skador.

Gärningsman: Olyckshändelse

Anmärkningar: Westlund och kollegor hade upprättat en trafikkontroll när ett fordon kör rakt igenom kontrollen och de tar upp jakten. Förföljandet pågick i över tio mil. Föraren saknade körkort och var kraftigt påverkad när han greps.