Ålder: 52
Kön: Man

Händelse: Kronolänsman August Malcolm Agrén, omkom den 17/5 1912 under en tjänsteresa med häst och vagn i Skärkinds härad i Östergötland. Hästen skenade och vagnen välte ner i ett vattenfyllt dike. Agrén klämdes fast och kvävdes till döds. 

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: