Ålder: 48
Kön: Man

Händelse: Poliskonstapel Carl Svensson avled den 9/9 1925 av de skador han ådrog sig dagen innan, då han cyklade omkull i tjänsten i Helsingborg och fick styret i magen.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: