Ålder: 51

Kön: Man

Händelse: Förste polisassistent Stig Modéer dödades vid en trafikolycka den 23/9 1962 i Solna. Han körde en av polisens VW-bussar då han påkördes av en bil med en 15-årig yngling som förare. Modéer kastades ur bussen vid kollisionen och hamnade under bussens ena hjul varvid han avled.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: