Ålder:
34
Kön: Man

Händelse: Förste poliskonstapel Olof Wilhelm Lindberg avled den 7/11 1965 av de 90-procentiga brännskador han fick den 16/10 1965 vid en helikopterolycka med helikopter SE-HDP i Lästringe utanför Nyköping. Under trafikövervakning kolliderade polishelikoptern mot en stålvajer och störtade. Lindbergs kollega, Gösta Roos, fick lindriga brännskador och överlevde.

Gärningsman:
Olycksfall
Ålder:
34
Kön: Man