Ålder: 41
Kön: Man

Händelse: Förste kriminalassistent Kurt Göran Fritjof Stigebäck omkom vid en trafikolycka på R 60 norr om Lindesberg den 21/1 1969. Han tillhörde Örebro polisdistrikt.

Gärningsman: Olycksfall

Anmärkningar: