Ålder: 29
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Bengt Lagerbäck omkom den 28/7 1973 sedan han kommit i kontakt med en starkströmsledning i Botkyrka i Huddinge polisdistrikt. Lagerbäck hade kallats till byggarbetsplatsen tillsammans med brandkåren då den starka vinden fått en byggkran i svajning som i sin tur rivit ned en elledning. En kraftig vindby kastade upp kabeln mot Lagerbäck som hamnade under kabeln och fastnade. Efter några minuter lyckades brandkåren få loss Lagerbäck från den strömförande kabeln och han fördes till Huddingen sjukhus. Där kunde man bara konstatera att Lagerbäck var avliden.

Gärningsman: Olycksfall

Anmärkningar: