Ålder: 32
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Lars Corell omkom den 2/4 1974 när han med sin polismotorcykel kolliderade med en lastbil på Lv 164. Han tillhörde Vänersborgs polisdistrikt.

Gärningsman: Olycksfall

Anmärkningar: