Ålder: 58
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Lars-Olof Öjerskog omkom den 23/5 1975 vid en trafikolycka på E-6:an strax norr om Göteborg. Han åkte polismotorcykel och när han passerade en stillastående bilkö, öppnade en bilist en bildörr som Öjerskog kolliderade med.

Gärningsman: Olycksfall

Anmärkningar: