Ålder: 31
Kön: Man

Händelse: Polisassistent Bengt-Åke Albin Larsson omkom i en trafikolycka mellan två polisbilar den 11/12 1993 i Malmö. Det var i korsningen Sallerupsvägen och avfarten från Inre Ringvägen när Larsson som körde en civilmålad polisbuss, kolliderade med en annan polisbil som var under utryckning.

Gärningsman: Olycksfall.

Anmärkningar: